E-book Tuntunan nabi Shallahu 'alaihi wasallam dalam jima'Adapun jima’ atau hubungan seksual, sungguh petunjuk beliau dalam masalah  ini merupakan petunjuk yang paling sempurna. Dengan jima’, kesehatan akan terjaga, kelezatan dan keceriaan jiwa akan sempurna, dan akan tercapai semua maksud yang telah diletakkan karenanya/untuknya.Jima' atau hubungan seksual pada dasarnya diletakkan untuk  tiga perkara yang merupakan tujuan asalnya:

Pertama: menjaga keturunan, 
melestarikan makhluk jenis manusia sampai sempurnanya jumlah/bilangan yang telah ditentukan oleh Allah kemunculannya di alam semesta ini.

Kedua: mengeluarkan air mani/sperma, 
yang jika ditahan dan  tidak dikeluarkan 
akan membawa kemudharatan bagi badan.


Ketiga: menyalurkan nafsu syahwat, 
dan mendapatkan kelezatan serta 
bersenang-senang dengan kenikmatan. Dan 
ini adalah satu-satunya faedah jima' yang 
akan dijumpai di dalam surga, yang di sana 
tidak terdapat perolehan keturunan 
(maksudnya hubungan yang terus menerus 
tidak akan menyebabkan hamil, 
pent), dan 
tidak akan dijumpai tertahannya huhungan 
seksual karena selesainya hubungan 
tersebut dengan keluarnya sperma. Para 
ahli kedokteran memandang bahwa 
hubungan seksual merupakan  salah satu 
sebab terjaganya kesehatan.


buku karya :Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah 

Penerjemah:
Hannan Hoesin Bahannan

Ebook ini disalin dari buku
Tuntunan Lengkap Pernikahan;

adapun Topik Ini Karya Ibnu
Qayyim pada Kitab Za’adul Maad fi
Hadyi Kharil ‘Ibaad Juz 4

download selengkapnya [disini]


sumber :rindusunnah.com

Post a Comment

0 Comments