8722.com太阳集团

邯郸申菱电梯分享乘客乘坐电梯的安全须知有哪些?

发布时间:2015-4-29 9:28:44 点击次数: 分享到:
        乘客乘坐电梯应当遵守以下要求,正确使用电梯:
        (一)遵守电梯安全注意事项和警示标志的要求;
        (二)不乘坐明示处于非正常状态下的电梯;
        (三)不采用非安全手段开启电梯层门;
        (四)不拆除、破坏电梯的部件及其附属设施;
        (五)不乘坐超过额定载重量的电梯,运送货物时不得超载;
        (六)不做其他危及电梯安全运行或者危及他人安全乘坐的行为。
XML 地图 | Sitemap 地图